قند و پند

فرصتی برای اندیشیدن...

سخنانی از کوروش کبیر
نویسنده : ابوالفضل محمدی - ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱
 

«هیچ چیز زیباتر از علم نیست

«جهان آنقدر زیباست که نمی توان زیبایی های آنرا در چهره یک زن تجلی کرد

«حاکم وقت دولت‌شهر‌های یونان به کوروش بزرگ گفت: ما برای شرف میجنگیم شما برای پول. کوروش پاسخ داد: هرکس برای نداشته‌هایش می‌جنگد

«دست‌هایی که کمک می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی‌اند که رو به آسمان دعا می‌کنند

«باران باش و ببار و نگو که این کاسه‌های خالی از آن کیست