# ایران

اطلاعاتی درباره کوروش کبیر

کوروش در بابلواژهٔ کوروشنام کوروش در زبان‌های گوناگون باستانی به‌گونه‌های مختلف نگاشته شده‌است:پارسی باستان: Kūrušدر کتیبه‌های عیلامی: Ku-rashدرکتیبه‌های بابلی: Ku-ra-ashدر ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 380 بازدید