# سخنان_بزرگان

چند جمله از دکتر شریعتی

برادری به تعداد نیست به وفاداری است یوسف یازده برادر داشت,و حسین تنها عباس.                 ×‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                      ×‌                  × ترجیح میدهم با کفش هایم در ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 22 بازدید